Zigge Holmgren, POST-ART
som Carl von Linné, urspr. av Alexander Roslin

"Ett porträtt lyfter en människa ur vardagen. Det är en form av
magi. Men under renässansen var magi en del av vardagen"...


Zigge Holmgren, maestro och grafisk illusionist på POST-ART, har förutom nitton års erfarenhet av digital media studerat måleri och foto, samt har över fyrtio års erfarenhet av porträttmåleri i olja. Är medlem i KRO (Konstnärernas riksorganisation).